Junior Performance Manager, Slovakia

Agency GroupM
Created 03/09/2021
Reference ozuSefwT
Category Media
Job type Full-time
Country Slovakia
City Slovakia
Description

Position at MediaCom

Job Title: Junior Performance Manager

Location : Slovakia - Bratislava

Job Type: Permanent

Description

Vitajte v MediaCom (e),

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Vieme , že keď investujeme do našich ľudí , doručíme lepšie výsledky nielen pre nich , ale aj pre našich klientov . Tiež vieme , že talent má veľa podôb . To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie , v ktorom oslavujeme rozdielnosť .

Chcete pracovať s múdrymi , kreatívnymi , entuziastickými ľuďmi ?My tiež .

Účel pozície :

Hlavnou úlohou tejto pozície je vykonávať mediálny nákup online kampaní, a vypracovávanie rôznych analýz priamo alebo nepriamo súvisiacich s priebehom a výsledkom online kampane. Podieľa sa na príprave reportov, návrhov, analýz, plánov, atď. Je zodpovedný za kontinuálne rozširovanie svojich znalostí a zručností prostredníctvom svojej účasti na tréningoch, webinároch , participácie na projektoch a samo vzdelávaním, čo by sa malo prejavovať aj v náraste odbornosti ponúkaných riešení a kvality poskytovaných služieb špecificky s dôrazom na performance marketing. Je súčasťou performance tímu zameraného na tvorbu a maximalizáciu merateľnej ROI z médií pre klienta.

Hlavné pracovné činnosti :
 • Na základe analýz aodporúčania mediálnych parametrov priprav uje mediáln y plán a lebo projekt pre klienta . Na jskôr sa bude špecializovať a zdokonalovať v platen om výhľad ávaní .
 • Zodpovednosť za aplikovanie trackovacích nástrojov a technológií pri jednotlivých aktivitách/kampaniach.
 • Zodpovednosť za vyhodnocovanie a napojenie digitálnych platforiem do benchmarkov, dashboardov , správne používanie IDs a tvorbu odporúčaní založených na výkone aktivít a podobne.
 • Aplikácia pokročilých tém ako sú advanced skripty pri primárne aukčných exekúciách (Google Ads, dv360, search360 atď.), snaha o automatizáciu činností, zrýchľovanie procesov na svojej strane, napr. nastavenie-spustenie-optimalizácia-spustenie-optimalizácia-vyhodnotenie.
 • Implementáciu kampaní v rôznych systémoch, napr. Google Ads.
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom . Vyhodnocuje efektivitu kampan e zpohľadu n aplnenia dohodnutej mediálnej stratégie klienta, vypracúva reporty a taktické odporúčania .
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti performance marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov.

KPIs :

Produkt: k valita optimalizácie, komplex nosť nastavení

Klient: ho/ju vníma ako experta

Ľudia: sa môžu spoľahnúť

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre tému, nebude problém

Ostatné :
 • Nejaká skúsenosť sGoogle Ads/GA
 • Úprimný záujem o performance , biddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde
 • Vzťah kčíslam, analytické myslenie
 • Angličtina je potrebná minimálne na pasívnej úrovni


Minimálna mzda : 1 0 00 EUR B rut to (vzávislosti od skúseností a schopností uchádzača)

MediaCom

Get new jobs by e-mail

Our job alerts contain the latest job openings from across the WPP network. The alerts are sent by email and you can unsubscribe at any time. For further information about how we process your personal data see our privacy policy.