Solutions Manager, Slovakia

Agency GroupM
Created 03/12/2021
Reference omUTefw7
Category Media
Job type Full-time
Country Slovakia
City Slovakia
Description

Position at MediaCom

Vitajte v MediaCom(e),

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Vieme, že keď investujeme do našich ľudí, doručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientov. Tiež vieme, že talent má veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť.

Chcete pracovať s múdrymi, kreatívnymi, entuziastickými ľuďmi?My tiež.

Účel pozície :

Hlavnou úlohou tejto pozície je rozširovať objem digitálnych služieb u pridelených klientov a manažovanie ich komunikačných aktivít, výkonu zo strany agentúry. Zodpovedá za naplnenie biznis KPIs u pridelených klientov. Špecializuje sa na Online technológie a ich aplikovanie do praxe s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu na strane klienta, posilňuje value proposition agentúry . Posúva digitálne kompetencie klienta, resp. pozitívny dopad jeho marketingových činností na obchodné výsledky príslušnej spoločnosti. Tvorí koncepčné riešenia, a zodpovedá za ich implementáciu. Vyberá a navrhuje nové projekty.

Hlavné pracovné činnosti :
 • Spolupodieľa sa na vytváraní agentúrnych prezentácii, resp. vytvára agentúrne prezentácie, predáva svoje schopnosti a vedomosti s cieľom maximalizovať dôveru klienta voči a gentúre.
 • Nastavuje consumer funnel metriky a optimalizuje digitálne aktivity, konverzie voči týmto metrikám.
 • Mal by byť schopný prepájať čiastkové kampaňové KPIs s dlhodobými cieľmi. Rozumieť web analytike, GTM a optimalizovať performance aspekt aktivít, vyhodnocovať efektívne data z analytík klientov.
 • Ad tech nie je bariéra, práve naopak využiva každú technológiu s cieľom vyťažiť z nej benefity pre Klienta/Agentúru.
 • Vypracúva va mediálne stratégie.
 • Pripravuje mediálne plány a odporúčania. Dohliada a zabezpečuje ich realizáciu pre vybraných klientov.
 • Je schopn á( ý ) vykonáva ť operácie v digitálnych platformách ako napr. Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, spracovavá postbuy vyhodnotenia a pod.
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom.
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti data driven marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov.


KPIs
:

Produkt: k valita projektu aalokácia agentúrnych zdrojov vs. výsledok

Klient: ho/ju vníma ako konzultanta, ktorý mu pomáha napredovať

Ľudia: sa môžu spoľahnúť

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre online marketing , nebude problém

Ostatné :
 • S kúsenosť sGoogle Ads/GA /FB Business Managerom , ideálne aj spokročilejšími nastaveniami/prepojeniami
 • Úprimný záujem operformance, biddable tému a/alebo data drivenonline marketing, bez toho to nepôjde
 • Vzťah kčíslam, analytické myslenie
 • Angličtina na komunikačnej úrovni


Minimálna mzda :
1 7 00 EUR B rut to (vzávislosti od skúseností a schopností uchádzača)

MediaCom

Get new jobs by e-mail

Our job alerts contain the latest job openings from across the WPP network. The alerts are sent by email and you can unsubscribe at any time. For further information about how we process your personal data see our privacy policy.